İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Profesyonel yazılım hizmetleri ve yazılım çözümleri sunuyoruz.

Yazılım projelerinin geliştirmesinde, hem istenen yazılımın doğru ve kaliteli olarak üretilmesi hem de yeterli hızda ve zamanında isteğin karşılanabilmesi gerekir.

 

Karmaşık bir oluşumu bir bütün olarak ele almak zordur, o nedenle karmaşık bir yazılımda işin içinden çıkabilmek için en doğru yol, bu karmaşık yapıyı daha kolay anlaşılabilecek parçalara bölmek ve canlandırmak için modellemek ve daha sonra bu parçaları aralarındaki ilişkileri inceleyerek bir bütün haline getirmek için sırasıyla birleştirerek, bir yap-boz gibi düşünerek sonuca ulaşmaktır.

Tek başlarına hiç bir programlama teknik ve teknolojisi karmaşık yapıdaki projeleri gerçekleştirmeye yeterli olmamıştır. Gelişen bu ortam içersinde literatüre giren ve yazılım piyasasına etki eden çok çeşitli yazılım gerçekleştirme araç ve yöntemleri çıkmıştır. 

 

Bu araçları iki katogoriye ayırmak mümkündür: 

1) Programlama,  2) Tasarım ve Analiz

Yazılım projelerinin geliştirmesinde, hem istenen yazılımın doğru ve kaliteli olarak üretilmesi hem de yeterli hızda ve zamanında isteğin karşılanabilmesi aslında çok zordur.

UML (Unified Modelling Language) yardımıyla modelleme oldukça basittir. UML’ de tüm modeller görsel olarak tanımlanır. Bu modeller bilgisayar programlama bilgisinden yoksun bir kişi tarafından bile kolayca anlaşılabilir şekillerle ifade edilirler. Böylece kullanıcı ile programcı arasında teknik bir iletişim köprüsü kurulmuş olur.

UML geliştirilen nesneye yönelik sistemlere ait birimlerin, özelliğini belirtmekte, görselleştirmekte ve dökümante etmekte kullanılır.

Bir yazılım geçirdiği yaşam döngüsü içinde üretim aşamasından uygulama aşamasına dek geçireceği aşamaları içinde ilgili gereksinimler gereği sürekli olarak değişip genişleyebilir. Bu döngü çerisinde herhangi bir aşamada geriye dönmek ve ilerlemek söz konusudur. Bu nedenle yazılım yaşam döngüsünün tek yönlü ve doğrusal olduğu asla düşünülmemelidir.

 

Yazılım döngüsü içinde şu aşamalar vardır:

1) Planlama   2) Çözümleme   3) Tasarım   4) Gerçekleştirme   5) Bakım

 

OOP (Object Oriented Programming), ile yazılım geliştirme sürecinde son derece etkili bir yöntemdir ve günümüz projelerinde vazgeçilmez olmayı sürdürmektedir.

Günümüzde kullanılan yazılımların karmaşıklığı ve boyutları sürekli artıyor, ancak belli bir nitelik düzeyi korumak için gereken bakımın maliyeti zaman ve çaba olarak daha da hızlı artıyordu. 

OOP (Object Oriented Programming) bu soruna karşı bir çözüm haline getiren başlıca özelliği, yazılımda birimselliği (modularity) benimsemesidir.

OOP (Object Oriented Programming) ayrıca, bilgi gizleme (information hiding), veri soyutlama (data abstraction), çok biçimlilik (polymorphism) ve kalıtım (inheritance) gibi yazılımın bakımını ve aynı yazılım üzerinde birden fazla kişinin çalışmasını kolaylaştıran kavramları da yazılım literatürüne kazandırmıştır.

Sağladığı bu avantajlardan dolayı, OOP(Object Oriented Programming) günümüzde geniş çaplı yazılım projelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

İzTim Bilişim deneyimli ve konusunda uzman kadrosu ile tüm yazılım gereksinimlerinizde hizmetinizdeyiz.