İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Sigorta Yazılımı

Sigorta Yazılımı - Web tabanlı sigorta yazılımı ile müşterilerinize çok kolay teklif verebileceksiniz.

 

Web tabanlı Sigorta Yazılımı

Sigorta yazılımını kullanıcıları merkezden ve tüm şubelerden internete girerek web üzerinden programa bağlanır.

Kullanıcılar (*) kendileri için tanımlanmış şifrelerle Sigorta Yazılımı'na giriş yapar ve kendilerine tanınmış yetkiler çerçevesinde işlem yapabilir.

Yetkiler, sigorta şirketinin her bir personeli için yazılmış iş talimatlarına göre işlem yapma ve görüntüleme yetkisi olarak ayrı ayrı tanımlanır.

Web tabanlı Sigortacılık Yazılımı, istenilen sayıda kullanıcının programa bağlanıp işlem yapmasına izin verir, kullanıcı sınırlaması getirmez.

Web tabanlı Sigortacılık Yazılımı, poliçe bazında çalışır, tüm takip sistemleri poliçeye göre oluşur.

 (*) Kullanıcı denildiğinde, sigorta şirketinin genel müdürlüğünde, bölge müdürlüklerinde ve şubelerde çalışanlar ile kurumsal ya da bireysel olarak çalışan acenteler belirtilmektedir.

 

Sigorta Yazılımı - Teklif Hazırlama

 • Kullanıcılar her bir branş için ayrı ayrı hazırlanmış olan teklif formlarına girerek bireysel ve kurumsal müşteriler için teklif oluşturabilirler.
 • Teklif üzerinde oluşan fiyatlar, daha önceden çeşitli müşteri grupları için hazırlanmış referans tablolarında yer alan tarifeler dikkate alınarak sistem tarafından oluşturulur.
 • Referans tablolarda yer alan tarifeler sigorta şirketinin IT görevlisi tarafından değiştirilip güncellenebilir. Onaylanan tekliflere sistem tarafından otomatik bir teklif numarası verilerek kaydedilir. Daha sonra bu teklifler üzerinde düzeltmeler yapılamaz. Mevcut teklif bilgileri teklif numarası ile ekrana çağrılır, üzerinde değişiklikler yapıldıktan sonra sistem tarafından yeni bir teklif numarası verilir ve günün tarihi ile kaydedilir.
 • Onaylanmış teklifler için yazıcıdan çıktı alınabilir, istenilirse e-posta olarak PDF formatında gönderilebilir. Teminat tutarı hazırlayan kişinin yetki limitini aşıyor ise bu durumda sistem teklifi onaylamaz ve teklifin önünde onaysız olduğunu gösteren bir işaretle kaydedilir. Onaysız tekliflerden çıktı alınamaz, e-posta ile gönderilemez. Bu teklif müşteriye gönderilmek isteniyor ise onay yetkisi olan görevli personel bu teklifi kontrol edip onaylaması istenir. Bir yetkili girip o teklifi kendi adı ile onaylayabilir, bundan sonra diğer teklifler gibi işlem yapılabilir.
 • Bir acente İztim Sigorta Yazılımı ile bağlandığında yalnız kendi kullanıcı kodu ile oluşturduğu teklifleri görebilir. Diğer kullanıcıların tekliflerini hiçbir şekilde göremez, çıktı alamaz
 • Teklifler kullanıcı kodu ile hazırlandığından kim tarafından oluşturulduğu takip edilebilir.
 • Müşteri tarafından onaylanan teklifler poliçe oluşturma ekranından teklif numarası ile çağrılarak üzerindeki bilgiler poliçe formuna otomatik olarak aktarılır.
 • İki tarih aralığında, oluşturulan teklifler için, branş bazında ve kurumsal ya da bireysel müşteri oluşuna göre istatistiki veriler oluşturulabilir.

 

Sigorta Yazılımı - Poliçe Tanzimi

Tekliften poliçe hazırlanması

 • Tanzim edilecek poliçe ile ilgili olarak daha önceden teklif hazırlanmış ise poliçe hazırlama ekranında ilgili yere teklif numarası yazılarak teklif bilgilerinin poliçe ekranına aktarılması sağlanır. Diğer bilgiler de doldurularak poliçe oluşturulur. Poliçeler kullanıcıya bağlı olmayarak tek bir sıra takip edilerek numaralandırılır.
 • Doğrudan poliçe hazırlanması
 • Hazırlanacak poliçe için önceden teklif verilmemiş ise doğrudan o branşla ilgili poliçe hazırlama ekranına girilir ve bilgiler doldurularak sistemde onaylandığında poliçe basıma hazır hale gelir.

 

Sigorta Yazılımı - Onaylanan Poliçeler

Onaylanan poliçeler üzerinde değişiklik yapılması

 • Poliçe onaylanmadan önce sistem poliçenin oluşturulmuş şeklini ekrana getirerek “Onaylamak istiyor musunuz” diye sorar. Eğer poliçe onaylanır ise artık baş ofiste yetkilendirilmiş şahıslar dışında bu poliçeler üzerinde değişiklik yapılamaz.
 • Onaylanmış poliçeler üzerinde yapılacak değişiklerin prosedürü (Değişikliğin kimler tarafından, hangi şartlarla gerçekleştirileceği ve bu bilgilerin nasıl saklanacağı) Sigorta şirketi tarafından belirlenir.
 • Onaylanan poliçelerde değişiklik yapılabilmesi için yetkili kişi uygun görür ise sistemde onayı kaldırır, bundan sonra kullanıcı değişiklikler yapabilir.

Onaylanmış poliçeye ek yapılması

 • Bir poliçe düzenlenip onaylandıktan sonra sigortalanan konut iş yeri vs. yeni ilaveler yapılması yada başka bir nedenle değer atışı olmuş ise, değer artışı aynı poliçeye yapılan ilavelerle sigortalanır.
 • Poliçe numarasının önüne ½/3 şeklinde ek numaraları verilir. Aynı poliçe formunda ve poliçedeki bilgiler kullanılarak düzenlenir. Açıklamalar kısmında yapılan ilavenin ayrıntıları ile ilgili bilgi girilir.

Onaylanmış poliçede kısmi iptaller yapılması

 • Yukarıdaki maddenin tersi durumlar söz konusu olduğunda yine aynı poliçeye ek yapılarak kısmi iptal işlemi yapılır. Aynı poliçe formu ve poliçedeki bilgiler kullanılarak poliçe şeklinde düzenlenir.

 Poliçenin fesih edilmesi

 • Herhangi bir nedenle poliçe devam ettirilmeyecek ise poliçe fesih nedenine bağlı olarak sonuç değişecek şekilde fesih edilir. Fesih nedenine göre iade edilecek primlerin hesaplanma şekli kanunla belirlenmiştir. Kanunda tarif edilen şekle göre İzTim Sigorta Yazılımı'na girilen meblağlar iade edilecek tutarı otomatik olarak hesaplar ve poliçe ekinde gösterir. Bundan sonra onaylanır ve artık sisteme kayıt düşer.
 • Sigorta Acenteleri programa bağlandığında yalnız kendi kullanıcı kodları altında oluşturulmuş poliçeleri görebilir ve çıktı alabilirler. Hiçbir şekilde başka kullanıcı kodu altında oluşmuş poliçeleri görüntüleyemez, çıktı alamaz ve bunlarla ilgili rapor bilgilerine ulaşamazlar.

 

Sigorta Yazılımı - Poliçeler 

Yetkilendirme

 • İzTim Sigorta Yazılımı ile teklif verilmesi, poliçe tanzim edilmesi ve sonradan bunlar üzerinde yapılan her türlü değişiklikler önceden belirlenmiş ve sisteme tanıtılmış yetkilendirme sınırları içerisinde yapılır.
 • Bu yetkilendirmeler Sigorta şirketinin bilgi işlem görevlisi tarafından sonradan değiştirilebilir. 

Poliçe Onay Sistemi

 • Poliçe düzenleyebilmek için öncelikle kullanıcıya bu yetkinin verilmiş olması gerekir. Kullanıcı herhangi bir şubeden giriş yaptığında kendi limitini aşan bir teminat tutarı girdiğinde sistem girilen verileri kaydeder ancak poliçeyi onaylamaz.
 • Kullanıcı ekranına yetki limitini aştığına ve poliçenin onayı için merkezde bulunan bir görevliye başvurması gerektiğine dair bir mesaj gelir. Kullanıcı merkezde bulunan o branşla ilgili yetkiliyi telefonla arayarak girmiş olduğu poliçeyi onaylamasını ister. Yetkili girilen bilgileri kontrol eder, yapılan işlem prosedüre uygunsa poliçeyi onaylar. Sistemde poliçeyi onaylayan yetkilinin adı/kodu ve onay tarihi kaydedilir.
 • Bundan sonra, kullanıcıya telefonla bilgi verir, ya da kullanıcı sisteme girip kontrol ederek poliçenin onaylandığını görür ve ondan çıktı alabilir. Bu uygulaması basit olan yöntemdir.

 Teklif Onay Sistemi

 • Tekliflerde durum yukarıda poliçeler için tarif edildiği şekildedir. Yazılımda zaman/maliyet unsuru dikkate alınarak iki yöntemden birisi tercih edilmelidir.
 • Acenteler limitleri çerçevesinde teklif verebilir, poliçe oluşturup onaylayabilir. Hiçbir şekilde onaylanmış teklif ya da poliçeler üzerinde değişiklik yapma yetkine sahip değildir. Gereken durumlarda değişiklikler bu iş için yetkilendirilmiş sigorta şirketi personeli tarafından yapılır.

 

Sigorta Yazılımı - Raporlama

Üretim/Satış Raporları

 • Web tabanlı Sigortacılık Yazılımı, ürün bazında, iki tarih aralığında, satış kanalına göre ya da şirket bazında (Sisteme dahil olmuş ve onaylanmış) poliçe primlerini dikkate alarak önceden belirlenmiş formatta raporlar hazırlar.
 • Yukarıda belirtilen raporlar teminat tutarları için ayrı olarak hazırlanabilir.
 • Rapor formatları üzerinde sonradan değişiklikler yapılabilir, oluşan ihtiyaçları karşılamak üzere yeni raporlar düzenlenebilir.

 

Sigorta Yazılımı - Web üzerinden müşterilere verilecek hizmetler

Web tabanlı Sigortacılık Yazılımı, müşterilere web üzerinden programa bağlanarak poliçelerini görüntüleme, prim borçlarını 3D güvenlik sistemi ile ödeme ve teklif alma imkânı tanır.

Poliçe görüntüleme

 • Sigorta şirketi poliçe ile birlikte sistem tarafından üretilen giriş kodunu müşteriye verir. Müşteri, web sayfasına girip ilgili yere poliçe/müşteri numarası yazılarak poliçelerini, poliçelerin ödenen primleri ve ödenmemiş primlerini görebilir.

Prim ödeme

 • Sigortalı sisteme girildikten sonra ister ise 3D güvenlik sistemi ile kredi kartından ya da maaş kartından poliçe primlerini güvenli bir şekilde ödeyebilir.

Teklif alma

 • Müşteriler web sayfası üzerinden teklif formu doldurarak sigorta şirketinden fiyat teklifi alabilir. Bu teklifler sistemde saklanır. Geçerlilik süresi içerisinde müşteri ister ise teklif numarasını belirterek poliçe hazırlanmasını isteyebilir. (Yasa gereği poliçeler her iki taraf poliçeyi imzaladıktan ve prim ödendikten sonra yürürlüğe girer. Bu nedenle sistem üzerinden poliçe satışı yapılamaz.)