İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Kavramları - Object Oriented Programming

Nesne Tabanlı Programlama Nedir?

Daha önce bir nesne yönelimli programlama dili hiç kullanmadıysanız, herhangi bir kod yazmaya başlamadan önce birkaç temel kavramları öğrenmek gerekir. Bu ders nesneler, sınıflar, kalıtımlar, arayüzler ve paketler size tanıtılacaktır. Aynı anda, Java programlama dilinin sözdizimi bir giriş sağlarken, bu kavramlar gerçek dünya ile nasıl temsil edilir.

 

NESNE (Object) NEDİR?

Nesne, içinde veri ve bu veriler üzerinde işlem yapacak olan metodları (fonksiyon) bulunduran yazılım bileşenidir. Nesne bu tanıma uygun olarak kendi işlevselliğini de içinde taşır. Nesneler her uygulamada tekrar tekrar kullanılabilir. Veri ve metodlar, birlikte nesnenin üyeleri, adını alır. Bir nesne yapısı, bir sınıf içinde tanımlanır. Sınıf içinde nesneyi oluşturan üye değişkenler ve metotlar açıkça tanımlanır.

 

SINIF (Class) NEDİR?

Sınıf nesneleri bir plan yada prototip(taslak) oluşturur. Gerçek dünya nesneleri durum ve davranış modellerini bu sınıf bölümünde tanımlar.

 

KALITIM (Inheritance) NEDİR?

Kalıtım, organize ve yazılım yapılandırılmasında güçlü ve doğal bir mekanizma sağlar. Bu bölümde süper sınıflar durum ve davranışları hangi sınıflardan devraldığını açıklar ve Java Programlama Dili tarafından sağlanan basit sözdizimi kullanarak diğerinden nasıl sınıf türettiğini açıklar.

 

ARAYÜZ (Interface) NEDİR?

Arayüzler, soyut sınıfların bir üst modeli gibi düşünülebilir, soyut sınıfların içerisinde hem iş yapan hemde hiçbir iş yapmayan sadece birleştirici rol üstlenen gövdesiz metodlar vardır. Arayüzlerin içerisinde iş yapan herhangi bir metodlar bulunmaz. Bu açıdan bakıcak olursak, arayüzler, birleştirici bir rol oynamaları için tasarlanmıştır. Arayüzlere ait gövdesiz(soyut) metodlar otomatik olarak public erişim belirleyicisine sahip olurlar ve sizin bunu değiştirme imkanınız yoktur. Aynı şekilde arayüzlere ait global alanlarda otomatik public erişim belirleyicisine sahip olurlar. Bu alanlar yine otomatik olarak final ve statik özelliği içerirler ve sizin bunlara yine müdahale etme imkanınız yoktur.

 

PAKET (Package) NEDİR?

Paket, mantıklı bir şekilde sınıflar ve arayüzler düzenlemek için bir ad alanıdır. Paketler halinde kod birleştirerek yönetmek yazılım projelerini kolaylaştırır. Bu bölümde neden kullanışlı olduğunu açıklar ve Java platformu tarafından sağlanan Uygulama Programlama Arayüzü (API) ile tanıştırır.

 

 Ferhat Demir